Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Jak zlecić badanie wody?

  W celu określenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. / Dz. U. 2015 poz. 1989 /.

 Podstawowe badanie mikrobiologiczne obejmuje oznaczenie:

- Bakterii grupy coli

- Escherichia coli

- Enterokoki kałowe.

 Podstawowe badanie fizyko-chemiczne obejmuje oznaczenie:

- barwa                                           

- mętność

-pH

-zapach

- jon amonowy

- azotyny

- azotany

-chlorki

-twardość ogólna

-mangan

-żelazo

- utlenialność

Na życzenie klienta wykonujemy również oznaczenia innych parametrów fizyko-chemicznych np. metale ciężkie  / cynk, nikiel, ołów itp. /

ABY   ZLECIĆ BADANIE  WODY  NALEŻY:

 1. Co najmniej 3 dni przed zleceniem badania, uzgodnić z laboratorium badania wody datę pobrania i dostarczenia próbki wody-kontakt pod numerem telefonu           : 29 742 42-31 w. 25 / Stacja Uzdatniania  Wody / lub 29 742 38-27  / sekretariat / ew. telefon komórkowy 664 370 104.
 2. Kolejny krok to pobranie próbki wody. W tym celu należy zgłosić się do laboratorium badania wody w celu pobrania pojemników do badań / wyjałowione do pobierania próbek mikrobiologicznych  i odpowiednio przygotowane do badań fizyko-chemicznych/. Na podstawowe badanie mikrobiologiczne potrzeba ok. 250 ml wody, na podstawowe  badanie fizyko-chemiczne ok. 1,2 l wody.
 3. Warunkiem wydania pojemników do badania wody jest wypełnienie odpowiedniego zlecenia w obecności pracownika laboratorium. W zleceniu podaje się imię i nazwisko klienta, adres stały oraz adres poboru próbki wody, a także numer kontaktowy telefonu oraz charakter badań wody i jej pochodzenie.
 4. Próbki muszą być dostarczone do laboratorium najlepiej w dniu pobrania. Dniem przyjmowania próbek są poniedziałki i wtorki w godz. 7.00 do 10.00 w przypadku zleconej analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej łącznie lub samej analizy bakteriologicznej oraz każdy dzień tygodnia/ od pon. do pt./ od godz.7.00 do 15.00 w przypadku wykonania wyłącznie analizy fizyko-chemicznej.
 5. Pobrania próbek należy dokonać zgodnie z załączoną instrukcją -  należy zapoznać się z jej treścią.
 6. Wykonanie badań trwa ok. 1 tygodnia w przypadku analizy bakteriologicznej lub 1 do 3 dni w przypadku wykonania  analizy fizyko-chemicznej. Informacje na temat postępu prac i spodziewanego terminu ich zakończenia można uzyskać pod numerami telefonów jak w pkt 1
 7. Za wykonaną usługę w zakresie badań laboratoryjnych wystawiona zostanie faktura VAT zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Na czas obecny cena za analizę wody fizyko-chemiczną i bakteriologiczną  wynosi 90 zł netto + VAT.
 8. Sprawozdanie z badań  należy odebrać w laboratorium badania wody  - Stacja  Uzdatniania  Wody w Wyszkowie  ul.  Komunalna 1, po uprzednim uiszczeniu opłaty za badanie w kasie firmy.

Godziny  pracy  laboratorium: 7. 00 do 15. 00 od poniedziałku do piątku.

Uwaga: wyniki badań zostaną wydane po zapłaceniu przez klienta faktury. Płatności należy dokonać w kasie PWiK Sp. z o.o. I piętro.

W przypadku klientów instytucjonalnych oraz firm sprawozdanie z badań oraz faktura za wykonaną usługę zostanie przesłana pocztą. Płatność przelewem na konto.

Dane kontaktowe:

Adres  laboratorium:

ul. Komunalna 1  07-200  Wyszków / laboratorium znajduje się na terenie Stacji  Uzdatniania  Wody/ Numery telefonów: 29 742 42-31 w. 25 lub 29 742 38-27. Telefon komórkowy 664 370 104.

Uwagi końcowe: W przypadkach szczególnych uzgodnionych z laboratorium, próbki wody można dostarczyć w okresie weekendu przekazując je dyżurnemu SUW. Stacja  Uzdatniania Wody jest czynna całą dobę. Przekazując próbki wody w okresie soboty i niedzieli należy pamiętać o tym, że próbki na badanie fizyko-chemiczne można dostarczyć w tym okresie  o każdej godzinie, natomiast próbki na badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne lub na samą bakteriologię w okresie weekendowym należy dostarczyć nie wcześniej niż  w niedzielę do godz. 22.00. W takich sytuacjach próbki będą należycie przechowane w chłodni  i przekazane w poniedziałek pracownikom laboratorium do analizy.

Laboratorium Badania Wody nie posiada akredytacji. Badania wykonywane są zgodnie z metodykami referencyjnymi przy użyciu specjalistycznej najnowszej aparatury. Sprawozdanie z wyników badań wody nie ma charakteru urzędowego, stanowi jedynie udokumentowaną informację dla klienta.

 

                     INSTRUKCJA  POBIERANIA  PRÓBEK  WODY  PRZEZ  KLIENTÓW

  Objętość pobranej próbki powinna wystarczać do wykonania przewidywanych analiz i ewentualnych powtórzeń. Wynosi ona ok. 250 ml na badanie bakteriologiczne i ok. 1-1,2 l wody na badanie fizyko-chemiczne. Pojemniki do pobrania próbek należy pobrać w laboratorium! Pojemników do badań  z zawartością cieczy nie wolno przepłukiwać.

  Do badań fizyko-chemicznych próbki pobiera się w naczynia polietylenowe, szczelnie zamykane o pojemności 1,2 l /w razie konieczności może być butelka po naturalnej wodzie mineralnej /. Jeśli mają być oznaczane śladowe ilości związków organicznych, próbki należy pobrać do butelek szklanych z zamknięciami szklanymi wydanymi w laboratorium.

 Do badań mikrobiologicznych próbki pobiera się do wysterylizowanych butelek szklanych o pojemności 250 ml z zamknięciami na szlif opatrzonymi papierowymi kapturkami i zawiniętymi w opakowanie papierowe / takie pojemniki należy pobrać w laboratorium /.

Próbki pobiera się bezpośrednio z kranu lub wylotu pompy. Przed przystąpieniem do pobierania próbek wody z kranu należy:

- zdjąć z wylewki urządzenia przeciwrozbryzgowe / sitka, węże /

- odkręcić kran, ustawić strumień wypływającej wody tak, aby się nie rozpryskiwała i spuszczać wodę min. 10 minut lub dłużej, aby uzyskać reprezentatywną próbkę wody

- zamknąć kran

- kurki metalowe opalić płomieniem, a z tworzywa sztucznego przetrzeć roztworem chloru

   lub alkoholu

- odkręcić wodę

W pierwszej kolejności należy pobrać próbkę do badań bakteriologicznych do wysterylizowanych naczyń. W tym celu należy:

 1. Odwinąć opakowanie papierowe z butelki, wyjąć korek z naczynia, ujmując go przez papierowy kapturek
 2. Napełnić naczynie, pozostawiając wolne miejsce pod korkiem tak, aby można było mieszać próbkę przed badaniem
 3. Natychmiast zamknąć naczynie korkiem, trzymanym w czasie  pobierania przez kapturek dolną częścią do dołu, chroniąc przed zanieczyszczeniem.

W drugiej kolejności pobrać próbki do badań fizykochemicznych:

       - pojemnik lub butelkę przepłukać badaną wodą

       - butelkę napełnić wodą i zamknąć  korkiem w taki sposób, aby nad powierzchnią wody      

         nie pozostały pęcherzyki powietrza.

  Próbki należy podpisać / imię, nazwisko osoby zlecającej oraz adres poboru próbki, a także numer kontaktowy  / i jak najszybciej  dostarczyć do laboratorium. W przypadku nie możności dostarczenia próbek w dniu pobrania dopuszcza się możliwość dostarczenia próbki w dniu następnym pod warunkiem przechowania jej przez najwyżej 24 godziny w lodówce w temp. +4oC.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy laboratorium po numerami telefonów:

29 742 42 31 w. 25   lub 664 370 104.

 

                                                                                   mgr Małgorzata  Augustyniak

                                                                                    specjalista ds. laboratorium

 • autor informacji: PWiK Wyszków
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-15 07:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 14:03

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak, Dział Inwestycji. PWiK Wyszków, tel. 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3352
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-23 14:03

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

ul. Komunalna 1

07-200 Wyszków

NIP: 762-000-29-94

REGON: 550053134

Pekao S.A. 22124052821111000048970514

Dane kontaktowe

tel. 29 74 238 27

fax. 29 74 252 17

tel. alarmowy 29 74 242 31

tel. alarmowy 0-502 240 713

e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

Godziny urzędowania

Biuro:

Poniedziałek - Piątek  7.00 -15.00

Kasa:

Poniedziałek - Piątek 7.00-14.45

Wtorek 7.00 - 16.45

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 230484
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-10 09:59

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl