Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Strona główna

Treść strony

INFORMACJA

Informacja o zakazie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!!!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie przypomina,

o zakazie odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 103, poz.858 ze zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wody opadowe i roztopowe, pochodzące z ulic, chodników czy placów, powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Natomiast ścieki deszczowe z nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zwłaszcza mieszkaniową powinny być zagospodarowywane na własnym terenie, a jeśli nie jest to możliwe po zretencjonowaniu – nadmiar odprowadzony do kanalizacji deszczowej.

Nielegalne podłączenia i odprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych, co skutkuje cofaniem się ścieków, ich wylewaniem w piwnicach i garażach oraz wydostawaniem się na powierzchnię terenu, powodując oczywiste straty materialne.

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do jak najszybszego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości i podłączeń. 

Pamiętajmy, że wprowadzając wodę deszczową do kanalizacji sanitarnej oprócz wymienionych zagrożeń dla ludzi i środowiska, należy dokonać procesu oczyszczania dodatkowych ogromnych ilości ścieków, które dopływają do oczyszczalni ścieków, czyli: ich pompowanie, przetłaczanie, transport, natlenianie, mieszanie i wiele innych czynności wymagających zasilenia w energię, eksploatacji urządzeń, paliwa i innych składników znacząco wpływających na koszty.

Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzało kontrole w w/w zakresie, a w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, niezwłocznie zostaną wszczęte odpowiednie procedury prawne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

                                              

                                                   Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie

  • autor informacji: Marta Tolak
    data wytworzenia: 2016-08-08
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-08-29 11:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-08-29 09:39

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak,Dział Inwestycji. PWiK Wyszków, tel. +48 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 87653
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-16 11:42

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

ul. Komunalna 1

07-200 Wyszków

NIP: 762-000-29-94

REGON: 550053134

Pekao S.A. 22124052821111000048970514

Dane kontaktowe

tel. 29 74 238 27

fax. 29 74 252 17

tel. alarmowy 29 74 242 31

tel. alarmowy 0-502 240 713

e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

Godziny urzędowania

Biuro:

Poniedziałek - Piątek  7.00 -15.00

Kasa:

Poniedziałek - Piątek 7.00-14.45

Wtorek 7.00 - 16.45

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 198846
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-06-06 14:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl