Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Cennik za usługi w PWiK Sp.z o.o. w Wyszkowie

 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Wyszkowie informuje,  że z dniem 1 kwietnia 2017 r. został wprowadzony nowy cennik usług świadczonych przez Spółkę.

1.

Usługi przy wodomierzu

               
                         

L.p

Nazwa usługi

Cena (netto)

VAT [%]

Cena (brutto)

 

 

 

 

 

 

1

Montaż podlicznika na zlecenie

60 zł + koszt materiału

8

64,8 zł + koszt materiału

 

 

 

 

 

 

2

Plombowanie podlicznika i odbiór techniczny

80 zł

8

86 zł

 

 

 

 

 

 

3

Wymiana wodomierza który uległ uszkodzeniu z winy odbiorcy (DN20)

150 zł + koszt materiału

8

162 zł + koszt materiału

 

 

 

 

 

 

4

Montaż nakładki do odczytu radiowego na wniosek odbiorcy

200 zł

8

216 zł

 

 

 

 

 

 

5

ponowne plombowanie wodomierza z winy odbiorcy wraz z kontrolą przyłącza

120 zł

8

130 zł

 

 

 

 

 

 

6

Wymiana zaworu odcinającego przed lub za wodomierzem

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

7

"zamrożenie" przyłącza wodociągowego na wniosek odbiorcy

80 zł/h

8

86,4 zł/h

 

 

 

 

 

 

8

Dokonanie prawidłowości odczytu wodomierza na wniosek klienta

50 zł

8

54 zł

 

 

 

 

 

 

9

Dokonanie ekspertyzy wodomierza (DN20) na wniosek klienta

500 zł

8

540 zł

 

 

 

 

 

 

10

Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza

80 zł/h

8

86,4 zł/h

 

 

 

 

 

 

11

Demontaż wodomierza na wniosek klienta

50 zł

8

54 zł

 

 

 

 

 

 

12

Ponowny montaż wodomierza na wniosek klienta

50 zł

8

54 zł

 

 

 

 

 

 

Uwaga

usługi poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

2.

Przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne

           
                         

L.p

Nazwa usługi

Cena (netto)

VAT [%]

Cena (brutto)

 

 

 

 

 

 

1

Zamknięcie lub otwarcie zasuwy domowej na przyłączu na wniosek odbiorcy

60 zł

8

64,8

 

 

 

 

 

 

2

budowa przyłącza wodociągowego w gruncie nieutwardzonym (DN40)

80 zł/m

8

86,4 zł/m

 

 

 

 

 

 

3

budowa przyłącza wodociągowego w gruncie utwardzonym (DN40)

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

4

montaż zasuwy domowej na przyłączu (DN32) na otwartym wykopie

500 zł

8

540,0

 

 

 

 

 

 

4a

montaż zasuwy domowej DN32 na przyłączu z wykopem w gruncie nieutwardzonym

650 zł

8

702,0

 

 

 

 

 

 

4a

montaż zasuwy domowej DN32 na przyłączu z wykopem w gruncie utwardzonym

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

4b

montaż zasuwy większej niż DN32

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

5

wejście z przyłączem do budynku

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

6

podejście do wodomierza (DN20)

180 zł

8

194,4

 

 

 

 

 

 

7

podejście do wodomierza (DN>20)

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

8

budowa przyłącza kanalizacyjnego w gruncie nieutwardzonym do głębokości 2m (DN160)

120 zł/m

8

129,6 zł/m

 

 

 

 

 

 

9

budowa przyłącza w gruncie utwardzonym do głębokości 2m (DN160)

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

10

Likwidacja szamba

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

11

montaż studni rewizyjnej (DN425)

1 000 zł

8

1080,0

 

 

 

 

 

 

12

Montaż studni wodomierzowej DN1000

2 500 zł

8

2700,0

 

 

 

 

 

 

13

Montaż studni wodomierzowej DN500

1 200 zł

8

1296,0

 

 

 

 

 

 

14

Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

15

Usunięcie awarii na przyłączu kanalizacyjnym

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

16

zamknięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wynikającego z zadłużenia klienta

0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

17

Przywrócenie dostaw wody lub odbioru ścieków zadłużonemu klientowi po uregulowaniu należności

300 zł

8

324,0

 

 

 

 

 

 

18

Opłata za nielegalny pobór wody lub zrzut ścieków

opłata wg odpowiednich Rozporządzeń

 

opłata wg odpowiednich Rozporządzeń

 

 

 

 

 

 

19

zakręcanie przyłącza wodociągowego przez PWiK na zimę na wniosek klienta i ponowne jego odkręcenie na wiosnę

0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

20

zakręcanie zasuwy na przyłączu bez zgody PWiK

300 zł (+ koszty naprawy przy uszkodzeniu zasuwy)

8

300 zł (+ koszty naprawy przy uszkodzeniu zasuwy)

 

 

 

 

 

 

21

Zdjęcie wodomierza na zimę i zakręcenie zasuwy na przyłączu oraz montaż na wiosnę z odkręceniem zasuwy

0 zł

 

0,0

 

 

 

 

 

 

22

Wykonanie przewiertu sterowanego

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

23

uszkodzenie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego bądź innego jego elementu

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

Uwaga

usługi poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

3.

Usługi sprzętowe

               
                       

L.p

Nazwa usługi

Cena (netto)

VAT (%)

Cena (brutto)

 

 

 

 

 

 

1

Wynajem koparki

90 zł/h

23

110,7 zł/h

 

 

 

 

 

 

2

Wynajem koparki z młotem do kucia

160 zł/h

23

196,8 zł/h

 

 

 

 

 

 

3

Wynajem samochodu do czyszczenia kanalizacji MORO

300 zł/h

8

324 zł/h

 

 

 

 

 

 

4

Wynajem samochodu do czyszczenia kanalizacji STAR

220 zł/h

8

237,6 zł/h

 

 

 

 

 

 

5

Koszt dojazdu samochodu do czyszczenia kanalizacji

3 zł/km

23

3,69 zł/km

 

 

 

 

 

 

6

Wynajem samochodu ciężarowego

4 zł/km

23

4,92 zł/km

 

 

 

 

 

 

7

dostawa wody beczkowozem (do 15 km)

60 zł/dobę + koszty dojazdu i powrotu

8

64,8 zł/dobę + koszty dojazdu i powrotu

 

 

 

 

 

 

8

dostawa wody beczkowozem (powyżej 15 km)

80 zł/dobę + koszty dojazdu i powrotu

8

86,4 zł/dobę + koszty dojazdu i powrotu

 

 

 

 

 

 

Uwaga

usługi poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy

wycena indywidualna

 

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

4.

Pozostałe

                   
                         

L.p

Nazwa usługi

Cena (netto)

VAT [%]

Cena (brutto)

 

 

 

 

 

 

1

Badanie ciśnienia w hydrancie (1szt.) na wniosek klienta

65 zł/szt

8

70,2 zł/szt

 

 

 

 

 

 

2

Zamknięcie i otwarcie zasuwy liniowej w sieci rozdzielczej do DN 250 włącznie (maks. 2szt.)

160 zł/h

8

172,8 zł/h

 

 

 

 

 

 

3

Zamknięcie i otwarcie zasuwy liniowej w sieci rozdzielczej do DN 250 włącznie (każda kolejna)

80 zł/h

8

86,4 zł/h

 

 

 

 

 

 

4

Zamknięcie i otwarcie zasuwy liniowej w sieci magistralnej od DN 250 (maks. 2 szt.)

240 zł/h

8

259,2 zł/h

 

 

 

 

 

 

5

Zamknięcie i otwarcie zasuwy liniowej w sieci magistralnej od DN 250 (każda kolejna)

120 zł/h

8

129,6 zł/h

 

 

 

 

 

 

6

Zamykanie i/lub otwieranie zasuwy na sieci rozdzielczej bez zgody PWiK

160 zł/szt

8

172,8 zł/szt

 

 

 

 

 

 

7

Zamykanie i/lub otwieranie zasuwy na sieci magistralnej bez zgody PWiK

240 zł/szt

8

259,2 zł/szt

 

 

 

 

 

 

8

Zamykanie i/lub otwierania hydrantu bez zgody PWiK

140 zł/szt. + koszty wody

8

151,2 zł/szt. + koszty wody

 

 

 

 

 

 

9

inspekcja kanału kamerą

7 zł/m

8

7,56 zł/m

 

 

 

 

 

 

10

Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej sprężyną elektryczną

6 zł/m

8

6,48 zł/m

 

 

 

 

 

 

11

Nadzór osoby uprawnionej nad wykonywanymi pracami na urządzeniach wodociągowych lub kanalizacyjnych

100 zł/h

23

123 zł/h

 

 

 

 

 

 

12

nieuzasadnione wezwanie służb PWiK Sp. z  o. o.

60 zł

23

74 zł

 

 

 

 

 

 

13

Kaucja za wynajem stojaka hydrantowego

500 zł

23

615 zł

 

 

 

 

 

 

14

Wynajem stojaka hydrantowego

10 zł/dobę

23

12,3 zł/dobę

 

 

 

 

 

 

15

Montaż i demontaż wodomierza hydrantowego

100 zł

8

108 zł

 

 

 

 

 

 

16

Wynajem wodomierza hydrantowego

6 zł/dobę

8

6,48 zł/dobę

 

 

 

 

 

 

17

Kaucja za wynajem wodomierza hydrantowego

400 zł

23

492 zł

 

 

 

 

 

 

18

uszkodzenie przewodu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej bądź ich elementów

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 

Uwaga

usługi poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy

wycena indywidualna

8

wycena indywidualna

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

  • autor informacji: Piotr Mościcki
    data wytworzenia: 2017-04-03
  • opublikował: Marta Tolak
    data publikacji: 2017-04-03 10:00
  • zmodyfikował: Marta Tolak
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 12:15

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak, Dział Inwestycji, PWiK Wyszków, tel. 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4744
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-19 12:16

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

ul. Komunalna 1

07-200 Wyszków

NIP: 762-000-29-94

REGON: 550053134

Pekao S.A. 22124052821111000048970514

Dane kontaktowe

tel. 29 74 238 27

fax. 29 74 252 17

tel. alarmowy 29 74 242 31

tel. alarmowy 0-502 240 713

e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

Godziny urzędowania

Biuro:

Poniedziałek - Piątek  7.00 -15.00

Kasa:

Poniedziałek - Piątek 7.00-14.45

Wtorek 7.00 - 16.45

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 282493
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-22 14:52

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl