Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Laborant

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Laborant

 

Laboratorium Badania Wody w Wyszkowie

 

Opis stanowiska

- pobieranie próbek wody

- wykonywanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody,

- nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w Laboratorium,

- prowadzenie dokumentacji oraz zapisów zgodnie z obowiązującymi procedurami,

- walidacja/potwierdzenie metod badawczych stosowanych w Laboratorium,

- praca zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

Wymagania

- wykształcenie wyższe kierunkowe (mikrobiologia, biologia, biotechnologia lub pokrewne),

- znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz zasad walidacji i szacowania niepewności badań,

- znajomość metod kontroli jakości stosowanych w laboratoriach akredytowanych,

- znajomość klasycznych technik analitycznych,

- umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja czasu pracy,

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie norm przedmiotowych.

 

Oferujemy

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- możliwość dalszego rozwoju zawodowego wraz ze zdobywaniem doświadczenia,

 

Dokumenty prosimy składać osobiście, listownie lub drogą e-mailową.

Prosimy o zastosowanie w CV klauzuli dostępnej na naszej stronie internetowej: www.pwikwyszkow.pl – w zakładce „Ogłoszenia” – „Oferty pracy”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie,

ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków

e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl  

 

,

 

 

 

Prosimy o zastosowanie w CV poniższej klauzuli:

Klauzule zgody:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000154991, posiadającą NIP: 7620002994 (dalej jako: „Administrator”) dla potrzeb aktualnej  rekrutacji.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000154991, posiadającą NIP: 7620002994 (dalej jako: „Administrator”) dla potrzeb kolejnych rekrutacji prowadzonych przez Administratora przez okres najbliższych 6 miesięcy.

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000154991, posiadającą NIP: 7620002994 (dalej jako: „Administrator”) Z Administratorem można się kontaktować:
 1. listownie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie,

ul. Komunalna 1 , 07-200 Wyszków,

 1. mailowo: bip@bip.pwikwyszkow.pl,
 2. telefonicznie: +48 29 74 238 27 od godz. 7.00 do godz. 15.00.
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@pwik.wyszkow.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji oraz w przypadku udzielenia zgody – w celach kolejnych rekrutacji.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 4. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji jest dobrowolne. W przypadku nieudzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora będzie możliwe po ponownym wypełnieniu i złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celów aktualnej rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną usunięte.
 6. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w kolejnych rekrutacjach, podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania Pani/Pana o wyniku rekrutacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do ich usunięcia,  żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku udzielenia zgody dla kilku celów, ma Pani/Pan prawo cofnąć każdą zgodę osobno. Po cofnięciu zgody Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych kandydatów.
 9. Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do udziału w procesie rekrutacji, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi marketingowe i związane z wsparciem Administratora w organizacji rekrutacji i zatrudnienia kandydatów, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

 

 

……………………………                                                                      ………..…………………………….

Miejscowość, data                                                                            podpis Kandydata

 

 

 

 

 

 • autor informacji: Magdalena Jasik
  data wytworzenia: 2019-07-30
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2019-09-25 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-25 14:04

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

ul. Komunalna 1

07-200 Wyszków

NIP: 762-000-29-94

REGON: 550053134

Pekao S.A. 22124052821111000048970514

Dane kontaktowe

tel. 29 74 238 27

fax. 29 74 252 17

tel. alarmowy 994

tel. alarmowy 29 74 242 31

tel. alarmowy 0-502 240 713

e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

Godziny urzędowania

Biuro:

Poniedziałek - Piątek  7.00 -15.00

Kasa:

Poniedziałek - Piątek 7.00-14.45

Wtorek 7.00 - 16.45

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 295734
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-25 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl