Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: pwikwyszkow.pl

Treść strony

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Automatyk – Główny energetyk

Opis stanowiska

 • nadzór i koordynacja działań w zakresie utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej i systemów automatyki w pełnej sprawności technicznej, gotowości ruchowej i bezpieczeństwie technicznym, maszyn i urządzeń;
 • koordynowanie bieżących napraw oraz remontów urządzeń i instalacji elektrycznych, automatyki;
 • diagnostyka uszkodzeń i awarii instalacji elektrycznych oraz systemów sterujących;
 • współpraca z organami i instytucjami upoważnionymi do dysponowania  mocą urządzeń energetycznych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe na kierunku: energetyka, elektrotechnika, automatyka lub pokrewne;
 • uprawnienia SEP gr E i D do 20 kV;
 • doświadczenie zawodowe minimum 5 lat na podobnym stanowisku;
 • znajomość norm oraz przepisów branży elektrycznej;
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy z rysunkiem i planami;
 • wykonywanie prac związanych z eksploatacją, remontami, naprawami i utrzymaniem braku ograniczeń w pracy przy czynnikach niebezpiecznych: praca na wysokości/głębokości powyżej 3 metrów.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • pracę w dobrze zorganizowanej Spółce;
 • dodatkowe świadczenia socjalne;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Dokumenty prosimy składać osobiście, listownie lub drogą e-mailową.
Prosimy o zastosowanie w CV klauzuli dostępnej na naszej stronie internetowej: www.pwikwyszkow.pl – w zakładce „Ogłoszenia” – „Oferty pracy”.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie,
ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków
e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl  

Prosimy o zastosowanie w CV poniższej klauzuli:

Klauzule zgody:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000154991, posiadającą NIP: 7620002994 (dalej jako: „Administrator”) dla potrzeb aktualnej  rekrutacji.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000154991, posiadającą NIP: 7620002994 (dalej jako: „Administrator”) dla potrzeb kolejnych rekrutacji prowadzonych przez Administratora przez okres najbliższych 6 miesięcy.

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000154991, posiadającą NIP: 7620002994 (dalej jako: „Administrator”) Z Administratorem można się kontaktować:
 • listownie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie,
 • ul. Komunalna 1 , 07-200 Wyszków,
 • mailowo: bip@bip.pwikwyszkow.pl,
 • telefonicznie: +48 29 74 238 27 od godz. 7.00 do godz. 15.00.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@pwik.wyszkow.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji oraz w przypadku udzielenia zgody – w celach kolejnych rekrutacji.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji jest dobrowolne. W przypadku nieudzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora będzie możliwe po ponownym wypełnieniu i złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celów aktualnej rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną usunięte.
 • W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w kolejnych rekrutacjach, podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania Pani/Pana o wyniku rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do ich usunięcia,  żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku udzielenia zgody dla kilku celów, ma Pani/Pan prawo cofnąć każdą zgodę osobno. Po cofnięciu zgody Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych kandydatów.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do udziału w procesie rekrutacji, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi marketingowe i związane z wsparciem Administratora w organizacji rekrutacji i zatrudnienia kandydatów, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

 

……………………………

Miejscowość, data 

………..…………………………….

podpis Kandydata

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Kuropacińska
  data wytworzenia: 2019-09-25
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2019-09-25 14:04
 • zmodyfikował: Marta Tolak
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-25 14:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18079
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-25 14:14:06