Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄD SPÓŁKI:

 

  • mgr inż. Daniel Bogdan - Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

 

Kompetencje:
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Spółki może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed
uzyskaniem absolutorium – o ile narusza prawo lub interes gospodarczy
Spółki.
3. Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy, których
Kodeks spółek handlowych lub niniejsza Umowa nie zastrzegają dla
Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
4. Zarząd obraduje w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd Spółki opracowuje Regulamin Organizacyjny, który podlega
zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
6. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki
oraz do podpisywania w jej imieniu umów i zaciągania zobowiązań
upoważnieni są:
a/ Prezes Zarządu - jednoosobowo do wysokości 30.000 zł /słownie:
trzydzieści tysięcy złotych/
b/ w pozostałych wypadkach członek Zarządu łącznie z prokurentem.
7. Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów określając dla nich zakres
prokury.

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak, Dział Inwestycji, PWiK Wyszków, tel. 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8015
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-19 14:03

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

ul. Komunalna 1

07-200 Wyszków

NIP: 762-000-29-94

REGON: 550053134

Pekao S.A. 22124052821111000048970514

Dane kontaktowe

tel. 29 74 238 27

fax. 29 74 252 17

tel. alarmowy 994

tel. alarmowy 29 74 242 31

tel. alarmowy 0-502 240 713

e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

Godziny urzędowania

Biuro:

Poniedziałek - Piątek  7.00 -15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 344145
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-02 10:20

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl