Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: pwikwyszkow.pl

Treść strony

Zarząd Spółki:

mgr inż. Daniel Bogdan - Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

Kompetencje:

 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Spółki może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed uzyskaniem absolutorium – o ile narusza prawo lub interes gospodarczy Spółki.
 3. Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub niniejsza Umowa nie zastrzegają dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 4. Zarząd obraduje w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 5. Zarząd Spółki opracowuje Regulamin Organizacyjny, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
 6. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania w jej imieniu umów i zaciągania zobowiązań upoważnieni są:
  1. Prezes Zarządu - jednoosobowo do wysokości 30.000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/
  2. w pozostałych wypadkach członek Zarządu łącznie z prokurentem.
 7. Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów określając dla nich zakres prokury.

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak, Dział Inwestycji, PWiK Wyszków, tel. 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23127
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-19 14:03:48