Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: pwikwyszkow.pl

Treść strony

Rada nadzorcza

 • Mirosław Dąbkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Edyta Zbieć - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Aneta Kozarzewska - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Paweł Kozon - Członek Rady Nadzorczej
 • Sebastian Wydryszek - Członek Rady Nadzorczej

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy :

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej gospodarki,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem powoływania pierwszego Zarządu,
 3. zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu i powierzenie na ten okres czynności innym osobom, a także wymierzanie kar określonych w Kodeksie Pracy,
 4. nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustalanego przez Burmistrza w trybie odrębnych przepisów ustawowych.
 5. przeprowadzanie doraźnych kontroli Spółki,
 6. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentacją,
 7. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 8. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań zawierających wyniki badań i kontroli,
 9. rozpatrywanie projektów zmian w umowie Spółki,
 10. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 11. występowanie do Zgromadzenia Wspólników z projektami uchwał dotyczących wszystkich spraw Spółki,
 12. zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
 13. uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
 14. stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 15. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Tolak
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2020-10-14 11:48
 • zmodyfikował: Marta Tolak
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-29 09:13

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak, Dział Inwestycji. PWiK Wyszków, tel. 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22436
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-29 09:13:47