Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

RADA NADZORCZA:

 

 • Mirosław Dąbkowski - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 • Marta Ślesicka - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 • Marta Tolak - Sekretarz Rady Nadzorczej

 • Teresa Jastrzębska - Członek Rady Nadzorczej

 • Artur Rokitnicki - Członek Rady NadzorczejDo uprawnień Rady Nadzorczej należy :
1/ sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej gospodarki,
2/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem
powoływania pierwszego Zarządu,
3/ zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu i powierzenie na ten okres czynności innym osobom, a także
wymierzanie kar określonych w Kodeksie Pracy,
4/ nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustalanego
przez Burmistrza w trybie odrębnych przepisów ustawowych.
5/ przeprowadzanie doraźnych kontroli Spółki,
6/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentacją,
7/ rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
8/ składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań
zawierających wyniki badań i kontroli,
9/ rozpatrywanie projektów zmian w umowie Spółki,
10/ nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
11/ występowanie do Zgromadzenia Wspólników z projektami uchwał
dotyczących wszystkich spraw Spółki,
12/ zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zasad
wynagradzania pracowników Spółki,
13/ uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
14/ stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie
Zarządowi absolutorium,
15/ wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki.

 • autor informacji: Marta Tolak
  data wytworzenia: 2009.09.01
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2003-11-19 14:08
 • zmodyfikował: Marta Tolak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-09 13:34

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak, Dział Inwestycji. PWiK Wyszków, tel. 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6974
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-09 13:34

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

ul. Komunalna 1

07-200 Wyszków

NIP: 762-000-29-94

REGON: 550053134

Pekao S.A. 22124052821111000048970514

Dane kontaktowe

tel. 29 74 238 27

fax. 29 74 252 17

tel. alarmowy 994

tel. alarmowy 29 74 242 31

tel. alarmowy 0-502 240 713

e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

Godziny urzędowania

Biuro:

Poniedziałek - Piątek  7.00 -15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 344190
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-02 10:20

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl