Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: pwikwyszkow.pl

Treść strony

Zgromadzenie wspólników

Grzegorz Nowosielski - Burmistrz Gminy Wyszków

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielanie członkom organom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 2. zatwierdzanie planów rozwojowych Spółki,
 3. zbycie, wydzierżawienia całości przedsiębiorstwa a także ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 4. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 5. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości,
 6. podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 7. podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do innych spółek,
 8. rozwiązanie ,przekształcenie , a także likwidacja Spółki,
 9. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków,
 10. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 11. uchwalanie Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej,
 12. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków składanych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki,
 13. uchwalanie zmian w umowie Spółki.

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak, Dział Inwestycji. PWiK Wyszków, tel. 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21946
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-11-26 09:29:33