Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 • Grzegorz Nowosielski - Burmistrz Gminy Wyszków

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielanie członkom organom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 2. zatwierdzanie planów rozwojowych Spółki,
 3. zbycie, wydzierżawienia całości przedsiębiorstwa a także ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 4. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 5. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości,
 6. podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 7. podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do innych spółek,
 8. rozwiązanie ,przekształcenie , a także likwidacja Spółki,
 9. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków,
 10. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 11. uchwalanie Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej,
 12. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków składanych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki,
 13. uchwalanie zmian w umowie Spółki.

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak, Dział Inwestycji. PWiK Wyszków, tel. 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5992
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-26 09:29

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

ul. Komunalna 1

07-200 Wyszków

NIP: 762-000-29-94

REGON: 550053134

Pekao S.A. 22124052821111000048970514

Dane kontaktowe

tel. 29 74 238 27

fax. 29 74 252 17

tel. alarmowy 994

tel. alarmowy 29 74 242 31

tel. alarmowy 0-502 240 713

e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

Godziny urzędowania

Biuro:

Poniedziałek - Piątek  7.00 -15.00

Kasa:

Poniedziałek - Piątek 7.00-14.45

Wtorek 7.00 - 16.45

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 292093
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-30 13:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl