Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: pwikwyszkow.pl

Treść strony

Kapitał zakładowy PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie wynosi 27 740 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści  tysięcy złotych)

Majątek trwały Spółki wynosi 40 163 074,46 zł (słownie: czterdzieści milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy) i obejmuje m.in.:

  • nieruchomości stanowiące działki gruntu,
  • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze,
  • sieć wodociągową i kanalizacyjną,
  • urządzenia do poboru i uzdatniania wody,
  • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu,
  • urządzenia i aparaturę kontrolo-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska,
  • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • zaplecze techniczne,
  • wartości niematerialne i prawne (środki trwałe w budowie).

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak, Dział Inwestycji, PWiK Wyszków, tel. 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14105
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-18 12:36:28