Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: pwikwyszkow.pl

Treść strony

Kapitał zakładowy PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie wynosi 34 828 500,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset dwadziescia osiem tysięcy pięćset złotych)

Majątek trwały Spółki wynosi 55 736 426,49 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześc złotych czterdzieści dziewięć groszy) i obejmuje m.in.:

 • nieruchomości stanowiące działki gruntu,
 • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze,
 • sieć wodociągową i kanalizacyjną,
 • urządzenia do poboru i uzdatniania wody,
 • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu,
 • urządzenia i aparaturę kontrolo-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli i nadzoru nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych do środowiska,
 • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • zaplecze techniczne,
 • wartości niematerialne i prawne (środki trwałe w budowie).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Oleksiak
  data wytworzenia: 2010-01-15
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2004-02-25 09:06
 • zmodyfikował: Marta Tolak
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-29 14:20

Opis strony

Redaguje: Marta Tolak, Dział Inwestycji, PWiK Wyszków, tel. 297423827

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23368
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-29 14:20:17