Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • RODO

Treść strony

Klauzula informacyjna dla interesantów PWiK Sp.z o.o. w Wyszkowie

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z. o.o. w Wyszkowie reprezentowane przez Zarząd Spółki z siedzibą w Wyszkowie przy ul.Komunalnej 1, 07-200 Wyszków , informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Administratora: mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mail: iod@pwik.wyszkow.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań  i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r.
 4. Spółka gromadzi i przetwarza tylko te dane, które są niezbędne dla zawarcia umowy lub realizacji zadań Spółki wynikających z przepisów prawa w tym zobowiązującego w gminach, na terenie których Spółka wykonuje ich zadania własne, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 5. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także  upoważnieni pracownicy PWiK Sp. z o.o.   zgodnie  z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
 6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt. b
   i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zadań Spółki, o których mowa w pkt.4. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy ze Spółką i wykonania jej zadań.
 8. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w okresie niezbędnym do jej realizacji, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

      9.  Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :

 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004r.- Prawo telekomunikacyjne;
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks Cywilny;
 • Wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji przewidzianej w przepisach prawa.

      10. Informujemy, iż masz prawo do:     

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę w celach marketingowych lub gdy ta przekaże Twoje dane osobowe innemu Administratorowi Danych;
 • wniesienia , zgodnie z art.77 Rozporządzenia, skargi do organu nadzorczego- PUODO, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych je narusza;
 • skutecznego, zgodnie z art.79 Rozporządzenia , środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Spółce lub przeciwko podmiotowi przetwarzającemu Ttwoje dane osobowe;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:                                                                  
  - występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  - celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  - stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
  - ewentualnym źródle pozyskania danych;
  -udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  -planowanego okresu przechowywania danych,

      11. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie,  której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 
Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem Poczty    polskiej.

      12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • autor informacji: Dariusz Auguścik, Marta Krajewska
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2018-05-25 12:48
 • zmodyfikował: Marta Tolak
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-13 14:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 359
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-13 14:16

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

ul. Komunalna 1

07-200 Wyszków

NIP: 762-000-29-94

REGON: 550053134

Pekao S.A. 22124052821111000048970514

Dane kontaktowe

tel. 29 74 238 27

fax. 29 74 252 17

tel. alarmowy 29 74 242 31

tel. alarmowy 0-502 240 713

e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

Godziny urzędowania

Biuro:

Poniedziałek - Piątek  7.00 -15.00

Kasa:

Poniedziałek - Piątek 7.00-14.45

Wtorek 7.00 - 16.45

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 282492
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-22 14:52

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl