Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: pwikwyszkow.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna dla interesantów PWiK Sp.z o.o. w Wyszkowie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 4 pkt.7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem – Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Komunalnej 1.

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),
 • w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(art. 6 ust. 1 lit. f).

KIM JEST INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO FUNKCJA

W PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie powołano Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia. Funkcję tą pełni Pan Dariusz Auguścik.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia informujemy, że Spółka prowadzi monitoring wizyjny na terenie swoich obiektów w celu ochrony mienia.

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obiekty:

 1. Siedziba Spółki przy ul. Komunalnej 1, 07-200 Wyszków
 2. Teren Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Komunalnej 1, 07-200 Wyszków
 3. Teren Stacji Uzdatniania Wody w Kręgach, Gmina Somianka
 4. Teren Oczyszczalni Ścieków w Wyszkowie, Rybienko Stare

Okres przechowywania nagrań z monitoringu wynosi do 30 dni. Po tym czasie dane z monitoringu są nadpisywane.

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:

 1. dostępu do danych osobowych (art.15)
 2. do sprostowania danych (art. 16)
 3. do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17),
 4. do ograniczenia przetwarzania (art. 18)
 5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20)
 6. do sprzeciwu (art. 21)
 7. do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22)
 8. do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33)

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:

Do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Dariusz Auguścik.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Komunalna 1 07-200 Wyszków e-mail: iod@pwikwyszkow.pl

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych w Rozporządzeniu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na wskazany adres poczty elektronicznej iod@pwikwyszkow.pl

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Auguścik, Marta Krajewska
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Marta Tolak
  data publikacji: 2018-05-25 12:48
 • zmodyfikował: Marta Tolak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-07 14:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3058
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-07 14:10